تماس با ما

رسانه کایه دو سینما در سال 1397 با هدف ارتقای سطح رسانه کشور افتتاح شد:

آدرس: شریعتی روبروی ملک نبش ادیبی پلاک 26 زنگ دو استودیو حلیا

شماره تماس: 09378893621